• mateřská školA Slavkov

Koncert "Žádný muzikant z nebe nespadl"

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení