• mateřská školA Slavkov

Karneval ve Sluníčkách

Karneval ve Sluníčkách

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov