• mateřská školA Slavkov

Halloweenské cvičení - předškoláci

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení