• mateřská školA Slavkov

Dopravní hřiště v Hošticích

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov