• mateřská školA Slavkov

Dobrodružství s hady

V pátek 31.3 nás navštívila paní Tomanová ze Střediska volného času. Při besedě se děti dozvěděly o životě hadů. Děti si mohly zkusit pohladit živé hady a také si je dát za krk.

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov