• mateřská školA Slavkov

Den Země u Kuřátek

Vyprávění o naší planetě jsme doplnili tříděním odpadků ve třídě a úklidem naší zahrady.

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov