• mateřská školA Slavkov

Den dětí u Broučků

Na Den dětí 1.6. jsem se vypravili do lesa a na hřiště na zmrzlinu. Po cestě zpátky jsme hráli "šipkovanou" a plnili úkoly podle instrukcí v dopisech.

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov