• mateřská školA Slavkov

Cvičení Rodiče a děti v Pustkovci

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov