• mateřská školA Slavkov

Cvičení Rodiče a děti v Pustkovci

Kroužek vystoupil na krajské přehlídce v podiových skladbách se skladbou "Šmoulování".

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov