• mateřská školA Slavkov

Cvičení předškolat

Děti z kroužku "Cvičení předškolat" vystupovaly v Herticích se skladbou Kuchtíci.

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov