• mateřská školA Slavkov

Co se děje v autoservise

Děkujeme tatínkovi našeho Danečka za představení a praktickou ukázku, co se děje v autoservise.

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov