• mateřská školA Slavkov

Co se děje na poště

Děti napsaly dopisy. Šly je zanést na poštu. Děkujeme babičce našeho Tomáška za představení práce na poště. Děti tak viděly praktickou ukázku, co vše se na poště děje. 

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov