• mateřská školA Slavkov

Četly nám děti ze 4.třídy

Četly nám děti ze 4.třídy

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov