• mateřská školA Slavkov

Četly nám děti ze 3.třídy

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení