• mateřská školA Slavkov

Beseda s Policií ČR

Kromě seznámení s prací policie se děti seznámily s daktyloskopií a každý si vyrobil svůj otisk ruky, který si odnesl domů. Děti byly také poučeny o správném chování u vody - u bazénu i řeky.

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov