• mateřská školA Slavkov

Aprílový den u Kuřátek

Legrační den jsme si užili nejen veselým oblečením (oblečení naruby, obrázkem vzadu i originálními vtipnými dopňky), ale také veselými tanci, chůzí pozadu či jezením polévky vidličkou.

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov