• mateřská školA Slavkov

Karneval SRPŠ při MŠ

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov