• mateřská školA Slavkov

Akce v říjnu 2022

 

  AKCE ŘÍJEN

 

  • Od 3.10. začínají všechny zájmové kroužky pro přihlášené děti. Ještě se můžete na některé kroužky dohlásit – náboženství, cvičení rodičů s dětmi.
  • Od 3.10. chodí přihlášené děti do solné jeskyně. Celkem máme 4 skupiny dětí ze třídy Kuřátek a Sluníček. Zájem je veliký, bereme všechny přihlášené. Máte zaplaceno 10 vstupů.
  • 7.10. – předškolní děti ze Sluníček a Kuřátek jedou do SVČ autobusem MHD na program o zvířátkách v lese. Informace v pozvánce. Jedou předškoláci. Středňáci a maláčci zůstávají v MŠ. Program je určen pro předškolní děti.
  • Vánoční fotografování proběhne letos na školkové zahradě firmou Kejha. Pozvánka bude vyvěšena – 11.10. Broučci a jejich sourozenci; 12.10. Sluníčka, Kuřátka. Více info u paní Jančářové.
  • 13.10. – MŠ spolu se SRPŠ zve na tradiční podzimní odpoledne na zahradě – v 16.00 hod. Více informací v již vyvěšené pozvánce. Letos je pod názvem „Hrajeme si s plody podzimu“.
  • V sobotu 22.10. proběhne Vítání občánků v naší obci. 7 dětí z Kuřátek a paní učitelky Reslová a Jančářová připravují kulturní program
  • 26.-27.10.- Podzimní prázdniny (provoz MŠ omezen). Všechny děti jsou odhlášené, pokud jej chcete přihlásit, učiňte tak do pondělí 17.10. u paní učitelky. Provoz MŠ bude omezen.
  • Jsme rádi za jakékoliv Vaše kladné i záporné připomínky, nápady. Můžete nám je sdělit osobně nebo na email: msslavkov@seznam.cz  , také si můžete objednat individuální schůzku (Mgr. Zdenka Jančářová 739 566 488).Milí rodiče, samozřejmě každé dítě může být každý den ve školce od 6.30 do 16.00 hod. Ale každé dítě chodí rádo aspoň někdy po obědě. Pokud máte možnost, budeme rádi, pokud Vaše děti půjdou po obědě v pátek. Letos díky šablonám máme spoustu seminářů pro paní učitelky. V pátek budeme děti na odpoledne spojovat. Děti z Kuřátek budou spávat ve třídě Sluníček, popřípadě i Broučků. Samozřejmě vše je Vaše volba – a MŠ je otevřená od 6.30 do 16.00 hod.

 

          Přeji Vám krásné podzimní dny :-)                      Mgr. Zdenka Jančářová

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov