• mateřská školA Slavkov

Akce březen 2023

 • Solná jeskyně -  přihlášené děti ze tříd Broučků a Sluníček čekají návštěvy solné jeskyně – 2.pololetí.

 

 • Zájmové kroužky – probíhají dle pravidelného rozpisu.

 

 • Plavání – přihlášené předškolní děti budou jezdit každé pondělí, začínáme 6.3. Prosíme, dejte dětem do batůžku ručník, plavky, sáček na plavky a pití, které nevytéká.

 

 • Pohádková babička/pohádkový děděček – v rámci akce „BŘEZEN – MĚSÍC KNIHY“ může přijít po domluvě s paní učitelkou babička nebo děděček přečíst dětem ve třídě svého vnuka, vnučky pohádku po obědě před spaním.

 

 • Knihovna – v rámci akce „BŘEZEN – MĚSÍC KNIHY“ navštíví předškolní děti (z Kuřátek a Sluníček) ve středu  8.3. v 10.00 hod. místní knihovnu.

 

 • Recitační soutěž v Kuřátkách – ve čtvrtek 9.3. proběhne v rámci akce „BŘEZEN – MĚSÍC KNIHY“ recitační soutěž. Děti se doma můžou naučit jakoukoliv báseň, kterou ve čtvrtek přednesou. Pozvánka je již dlouho vyvěšena.

 

 • Karneval SRPŠv neděli 12.3. v 15.00 hod. v KD Slavkov proběhne Karneval. Pozvánka je již dlouho vyvěšena. Děkujeme maminkám ze SRPŠ za přípravu. Do 9.3. můžete přispět drobným dárečkem pro děti do tomboly.

 

 • Výchovný koncert v sále Loutkového divadla ve středu 15. 3. pojedou  předškolní dětí ze tříd Kuřátek a Sluníček autobusem MHD na koncert „Písničky a jejich úkoly“. Doporučujeme slušné oblečení – ne kombinézy. Vstupné 80 Kč (hradíme z vybraných 300 Kč na kulturní akce).  

 

 • Velikonoční výstavka – pozvánka je na hlavní nástěnce u vstupu v přízemí.

 

 • Velikonoční, jarní věnec – v rámci velikonoční výstavky – všechny informace na letáčku v šatně. Věnce můžete odevzdat ve školce od 9.-15.3.

 

 • Vítání občánků – 5 předškolních dětí z MŠ vytváří kulturní program s paní učitelkou Jančářovou a Reslovou – v sobotu 25.3. odpoledne v 14.00 hod. Děti už byly osloveny.

 

 • Program SVČ – po úspěšném programu „Zvířata v zimě“ nabízíme další přírodovědný program paní Tomanové „Hadi“ v úterý 28.3. v každé třídě zvlášť. Kdo bude chtít, může si sáhnout na živého hada. Vstupné 50 Kč bude odečteno z Vašich předplacených 300 Kč na kulturní akce.

 

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov