• Základní školA Slavkov

    CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

Mateřská škola kalendář

ŠKOLNÍ ROK  2016/2017

 

 

ZÁŘÍ

17.9. DEN SLAVKOVA
 

 

 

 

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov