• Základní školA Slavkov

     

    CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

ZE ŽIVOTA HMYZU

ZE ŽIVOTA HMYZU

 

   Žáci 1. a 2. třídy naší školy se zúčastnili on – line akce, kterou připravilo Středisko volného času Ostrava u příležitosti Dne Země. Od 20. 4. do 13. 6. 2021 bylo připraveno 8 tematických  on – line týdnů „ZE ŽIVOTA HMYZU“. Každý týden jsme tak s dětmi plnili nový úkol.

   V 1. úkolu měly děti postavit hmyzí domeček. Děti tak mohly uplatnit svou představivost a fantazii. Myslím si, že se dětem domečky velmi povedly.

   Druhým úkolem bylo zasadit a vypěstovat pažitku. I tento úkol jsme společně zvládli.

   Třetí úkol byl fyzicky náročnější – na děti totiž čekalo mravenčí fitko. Děti musely zdolat překážkovou dráhu, proběhnout slalom mezi stromy a také přenést těžký náklad.

   Se čtvrtým úkolem jsme se vydali společně do našeho krásného lesa, kde jsme prošli Přírodní rezervaci Hvozdnice. Děti si měly všímat jaké stromy se zde vyskytují, jaké vzácné rostliny tady rostou. Zda se v našem lese vyskytují obojživelníci nebo kteří ptáci zde hnízdí. Díky naučným tabulím děti vše zjistily a správně odpověděly na připravené otázky.

   Pátým úkolem bylo vytvořit včelku tvořivku ze semínek. I tento úkol naše děti krásně zvládly.

   Se šestým úkolem jsme se opět vydali do přírody, tentokrát procházkou na sv. Annu. Cestou si děti měly sbírat květiny, které si následně lepily do procházkového deníku.

   Sedmý úkol byl pro děti zábavný, neboť měly vytvořit hmyzáka. Úkol nebyl ničím limitován, a tak mohly nechat pracovat svou fantazii. Zrodila se tak moucha Vilemínka a chundeláč.

   Osmým a posledním úkolem bylo uklidit si kolem sebe. S dětmi jsme tak uklidili prostranství kolem školy a opakovali jsme si vše, co víme o třídění odpadu.

 

Všem dětem, které se zúčastnily připravených úkolů moc děkuji a věřím, že se opět společně zapojíme do další připravované akce.

Za ŠD Kateřina Plachká