• Základní školA Slavkov

    CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

Sokolhraní - nácvik sletu

Včera na nácviku sletové skladby Sokolhraní ve Víceúčelové hale v Malých Hošticích.

Našim dětem se secvik velmi vydařil, skladby už pěkně umí, teď je čeká jen pečlivě "pilovat" detaily jednotlivých těžších cviků.

 

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov