• Základní školA Slavkov

    CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

Školní výlet 6.B

 

     Cílem školního výletu 6. B bylo pohoří Hrubého Jeseníku, kde nám vynikající zázemí poskytl horský hotel Figura. Cestou nás potrápily výluky a dešťové přeháňky. Přesto jsme stihli skupinové luštění v geologické expozici i ochutnávku léčivého pramene v Karlově Studánce.  

   Druhý den jsme se hned ráno kochali nádhernými výhledy liduprázdnou cestou na Praděd. S písní na rtech se pak šesťáci přesunuli na chatu Švýcárna, kde narazili na další školní skupiny. Odpoledne prošli část stezky Bílá Opava od Ovčárny k vodopádům a zpět přes chatu Barborka, tam měli nanukovou zastávku. Mnohým nestačilo a rozhodli se ještě před večeří vyjít i na Petrovy kameny, které kdysi byly označovány za dějiště čarodějnických sletů.  

   Třetí den byl ve znamení postupného návratu se zastávkou v Karlově Studánce, Bruntále a na oběd v obchodním centru Breda.                                                                                                                                                                      V. Juchelková 

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov