• Základní školA Slavkov

    CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

Šicí dílna

      V technické výchově nás v rámci projektu Šablon EU – odborník z praxe navštívila paní Jitka Weissová, která je součástí malé rodinné firmy Jijínkův svět. Zde nabízí dekorace a vybavení do dětských pokojů, polštářky, zvířátka, vaky, deky, tašky a jiné, šité výrobky.

Krok za krokem si sedmáci a osmáci vyrobili stromeček se dřevěným podstavcem. Žáci se naučili obkreslit jednoduchý střih na látku, připravit k sešití, šít na šicím stroji, vyplnit tvar dutým vláknem a připevnit ke stojánku. Většina dětí pracovala se šicím strojem poprvé. Věřím, že ne naposledy, protože škola zakoupila dva kvalitní šicí stroje, které můžeme ve výtvarné a technické dílně využívat.

Početná skupina šesťáků si pak vyrobila skřítka, který byl sešit ručně. Ke kompletaci výrobku použili tavnou pistoli. Téma výrobků bylo inspirováno blížícími se Vánocemi. Žáci si své výrobky mohli odnést domů.

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov