• Základní školA Slavkov

    CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

Setkání občanů Mikroregionu Hvozdnice

 

    V sobotu 28. 5. 2022 vystoupila starší i mladší děvčata z kroužku zumby při příležitosti setkání občanu Mikroregionu Hvozdnice. Celá akce byla tradičně koncipována jako zahájení turistické, vlakové přepravy na trase Opava – Jakartovice. Vystupovali občané všech zúčastněných obcí. Počasí nám nakonec přálo, atmosféra byla úžasná a děvčata se snažila, aby svým tanečním vystoupením reprezentovala nejen naši školu, ale celou obec. Myslím si, že se jim vystoupení povedlo a touto cestou, bych jim chtěla poděkovat. 

Za ŠD Kateřina Plachká

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov