• Základní školA Slavkov

    CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

Ples ŠD

V pátek 16.12. proběhla v kulturním domě akce ŠD s názvem "Všechno, co se třpytí".

Děti se předvedly ve třpytivých kostýmech a doplňcích. Spolu jsme si zatančili, zasoutěžili a prožili krásné odpoledne u vánočních písní. 

Pochvalu si zaslouží děti, které se na akci připravily a aktivně zapojily do celého programu. Na konci byly odměněny sladkou odměnou. 

 

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov