• Základní školA Slavkov

     

    CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

Planetárium Ostrava

     V pondělí 8. listopadu se žáci šestých tříd zúčastnili projektového dne, během kterého navštívili planetárium v Ostravě. V kinosále planetária pro nás byla připravena živě moderovaná přednáška o aktuálním souhvězdí na obloze. Jak najít Velký a Malý vůz, polohy nejjasnějších hvězd, role Polárky při orientaci na obloze a další zajímavosti.  

    Následně jsme zhlédli sférický film Bouřlivá planeta. Film nás propracovanými animacemi seznámil s pohybem tektonických desek, které se vůči sobě pohybují. Jejich třením a trháním vznikají exploze sopek, zemětřesení i ničivé vodní stěny známé jako tsunami.

      Téma programu souvisí s aktuálně probraným učivem zeměpisu a nyní s ním pracujeme ve výtvarné výchově.