• CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA


    Základní školA Slavkov

Organizace výuky od 18. listopadu 2020

Organizace výuky od 18. listopadu 2020

 

Výuka 1. – 2. třídy bude probíhat prezenční formou. Pro tyto ročníky je povolena osobní přítomnost žáků ve škole s těmito pravidly:

  • Výuka bude probíhat v homogenních skupinách (v kolektivech jednotlivých tříd).
  • Žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole, tzn. v době vyučování, ve společných prostorách, ve školní jídelně i školní družině. Roušky si odkládají jen při konzumaci jídla. Doporučujeme, aby žáci měli u sebe více roušek (obměna v průběhu dne) v uzavíratelných boxech nebo plastových sáčcích.
  • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
  • Školní družina pro žáky 1. – 2. třídy bude plně v provozu (ranní i odpolední) v homogenních skupinách.
  • Plně v provozu za dodržení daných hygienických pravidel bude také provoz školní jídelny. Žáci obou tříd, kteří se stravují ve školní jídelně, budou mít přihlášené obědy.

 

Výuka 3. – 9. ročníku bude nadále probíhat distanční formou dle současného nastaveného režimu či rozvrhu jednotlivých tříd se stále platnými pravidly. 

Další změny v nastavení výuky budeme aktualizovat dle dalšího vývoje mimořádných opatření. 
V případě jakýchkoliv dotazů či problému kontaktujte vedení školy.

 

Děkuji za spolupráci a přeji všem zúčastněným úspěšné zvládnutí tohoto nelehkého období.


Mgr. Eva Starečková, ředitelka školy