• Základní školA Slavkov

    CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

Nácvik sletu ve Slavkově

      V kroužcích "Monteráčků" se pod vedením Mgr. Martiny Trojančíkové a p. Michaly Holešové děti pustily do nácviku dvou sletových skladeb autorky Daniely Kurečkové, nazvaných  Sokolhraní a Fittnes.

Byli jsme vybráni jako tzv. "předjezdci'. Dívky i chlapci ve dvou věkových kategoriích nacvičí a pak předvedou obě skladby pro širokou veřejnost v Praze dne 26. 11. 2022. Bude se tam natáčet i videozáznam, který bude sloužit pro ulehčení nácviku cvičencům po celé republice.

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov