• Základní školA Slavkov

    CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

Monteráčci nocovali ve škole

    V pátek 18. března se všichni tancechtivý Monteráčci sešli opět po dvou letech, aby nacvičili nové skladby na taneční přehlídky a Den Matek. Hned po ubytování se ve třídách se s chutí pustili do práce. Této akce se zúčastnilo 31 dětí napříč třídami od 1. až do 8. třídy. Dobrá nálada a radost z pohybu vládla všude. Páteční večer plný her nám zpestřila stezka odvahy s názvem „ Po stopách mimozemšťana“, kterou si připravili naši nejstarší (Eliška a Anička Gorčicovy, David Trojančík). Za sobotní snídani děkujeme všem rodičům a dětem, kteří přinesli pochoutky v podobě různých buchet, bábovek. Opravdu jsme si pochutnali a pak celé dopoledne věnovali nácviku.

   Doufáme, že se nové skladbičky budou divákům líbit. Pochvala za skvělou atmosféru a disciplínu při práci patří všem zúčastněným dětem.

Trojančíková, Holešová

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov