• Základní školA Slavkov

    CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

Kroužek basketbalu

Dne 10.11. se malí "baskeťáci" na tréninku fotili a v sobotu 19.11. budou předvádět během mistrovského zápasu, co se již v kroužku naučili přímo v BH Opava .

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov