• Základní školA Slavkov

    CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

Kreslím, kreslíš, kreslíme

    Dne 20.10.2022 jsme se zúčastnili soutěže Kreslím, kreslíš, kreslíme. V tělocvičně Střední školy průmyslové a umělecké v  Opavě se po delší odmlce setkalo více než 90 žáků z 15 škol okresu. Úkolem bylo na velký formát nakreslit či namalovat pózující modelky v kostýmech nebo přichystané zátiší. Soutěžilo se ve třech kategoriích a přesto, že jsme nezískali příčky nejvyšší, pro všechny mladé výtvarníky to byla cenná zkušenost.

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov