• Základní školA Slavkov

    CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

Krajský šachový turnaj v Krnově

Dne 22.3. jsme se zúčastnili krajského šachového turnaje v Krnově. 

 

Sestava družstva :  Michal Němec, Petr Hellebrand ( 4. třída) 

Šimon Čech,  Matyáš Srnka,  Václav Juchelka ( 5. třída). 

Chlapcům se ve hře dařilo, i přesto že konkurence byla veliká. Nakonec vybojovali krásné 5. místo. 

 

Děkujeme za pěknou reprezentaci školy a gratulujeme. 

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov