• Základní školA Slavkov

    CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

Krajská soutěž Medvědí stezka

Naše děti po pečlivé přípravě opět zvládly vynikajícím způsobem krajskou soutěž Medvědí stezkou a umístily se na prvních místech ve všech kategoriích.

Celkem 18 postupuje do republikového finále, které se koná 10.-12.6. 2022.                           Helena Malčeková

 

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov