• Základní školA Slavkov

    CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

Hlučínský dětský ranč - 1. třída

    Prvňáčci v pondělí 6. června vykročili na svůj první školní výlet na Hlučínský dětský ranč. Již jízda minibusem byla pro ně velkým zážitkem. Radost v jejích očích vydržela i při příjezdu na ranč. Žáčci si nejdříve prohlédli všechny zvířátka a lamu, osly, kozy a ovce si dokonce i sami nakrmili. Poté je čekala jízda na koni či poníkovi. Nechybělo ani velké dětské hřiště na pobavení. Na závěr si opekli na ohni špekáčky a díky přejícímu počasí se vrátili usměvaví a plní zážitků zpátky domů.

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov