• CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA


    Základní školA Slavkov

Házej jako Bára

Házej jako Bára

 Ve středu 9. 9. 2020 jsme si s dětmi ve školní družině zkusili hod do dálky. Tuto disciplínu jsme plnili, protože jsme se zapojili do opavské soutěže Házej jako Bára, kterou pořádá opavská baseballová asociace. Z důvodu mimořádných opatření spojených s nemocí Covid – 19 se soutěž nemohla uskutečnit přímo v Opavě a každá škola si jí realizovala sama. Zapojilo se celkem 7 škol. Vybrány byly děti s ročníkem narození 2012 a 2013. V našem školním kole si absolutně nejlépe vedl Kevin Kubín s hodem 23,90m!!! Krásný hod měl také Ondra Beck (17,30m), skvělý byl také Matyáš Plch s hodem 17,10m. Mezi děvčaty si nejlépe vedla Agátka Fabová s hodem 14,70m, dále pak Lucka Slavíková s výsledkem 11,70m a v neposlední řadě se dařilo také Anetce Šenkové s hodem 11,50m.  Výsledky byly odeslány hlavnímu organizátorovi a čekáme na jejich zpracování a celkové vyhodnocení, které by mělo proběhnout někdy začátkem října. Velmi děkuji dětem za jejich snahu a krásné výsledky.

Za ŠD Kateřina Plachká