• Základní školA Slavkov

    CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

Drátování v TechV

    V technické výchově nás v rámci projektu Šablon EU – odborník z praxe navštívila paní Markéta Martincová, která děti seznámila s lidovým řemeslem drátenictví a samotnou technikou drátování. Žáci měli možnost si pod jejím vedením vyrobit andílky z drátů, zdobené korálky. Také si vyzkoušeli práci s drátovací podložkou. Mnoho dětí překvapila fyzická náročnost ohýbání drátu, která vyžaduje značnou trpělivost. Přesto se s úkolem všichni poprali a odměnou jim byl zdařilý výrobek, který si odnesli domů.  

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov