• Základní školA Slavkov

    CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

Dopravní hřiště 4. třída

Dne 31. května navštívili žáci čtvrté třídy dopravní hřiště v Malých Hošticích. Nejdříve si v učebně zopakovali dopravní značky a základní pravidla silničního provozu. Uvědomili si, jak je důležité mít správně vybavené jízdní kolo a potom již vyrazili na samotné dopravní hřiště. S nadšením projížděli na kolech všemi křižovatkami a dbali na dodržování silničních předpisů. Věřím, že vše dobře natrénovali a v samotné dopravní špičce se neztratí.

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov