• Základní školA Slavkov

     

    CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

Den dětí ŠD

Den dětí ŠD

 

K příležitosti Dne dětí jsme ve čtvrtek 3.6. ve školní družině uspořádali námořnicko-pirátské odpoledne, které bylo plné her a soutěží. Některé děti to braly opravdu vážně a měly krásné námořnické a pirátské převleky.

Děti musely chytat ryby a žraloky, překonat moře plné žraloků, také si zkusily, jak mají přesnou trefu při shazování plechovek. Dalším úkolem bylo válení sudu s „rumem“. Také se musely běžet zachránit na opuštěný ostrov. Vrcholem celého zábavného odpoledne bylo hledání pokladu, který byl zakopán v písku. Děti byly ale velmi šikovné, a i tento úkol zvládly. K velkému překvapení všech vykopaly truhlu plnou pirátského zlata a sladkostí. Každý si tak odnesl kousek zlata, něco dobrého a také krásnou pirátskou medaili.

Všichni jsme si námořnicko-pirátské odpoledne plné soutěží užili.

Za ŠD Kateřina Plachká