• Základní školA Slavkov

    CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

Čarodějnický rej

     Dnes odpoledne si děti v družině užily čarodějnický rej. Do družiny přiletěly tři čarodějnice – Belzuba, Zelvíra a Kačimura. Dětem zapůjčily svá košťata a daly jim úkol, aby slalomem proletěly určenou trasu. Dalším úkolem uloženým našimi čarodějnicemi bylo skákáni v pytli, což děti zvládly s přehledem. Poté děti sbíraly a hledaly ingredience na své originální lektvary, které následně předvedly ostatním. Pak se mohly podívat, jak čarodějnice Zelvíra připravuje opravdový lektvar. Z lexikonu kouzel si spolu s čarodějnicemi zkusily říct pár zaklínadel a kouzel a na závěr děti poznávaly, co je ukryto v tajuplných sklenicích. Z té poslední si dokonce mohly vylovit sladkou odměnu. V samotném závěru našeho čarodějnického odpoledne dostaly děti své čarodějnické vysvědčení za splněné disciplíny. Myslím si, že jsme si všichni společně užili zábavné čarodějnické odpoledne.

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov