• Základní školA Slavkov

    CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

Bricks Game a Bricks Builder Game

    Dne 18. října 2022 se na Střední průmyslové škole stavební v Opavě konaly velmi oblíbené stavařské soutěže „Bricks Game a Bridge Builder Game“, kterých se zúčastnili také žáci našich 9. tříd.  

V soutěži „Bricks Game“ měli žáci za úkol postavit kostel ze stavebnice Cheva. Náš tým ve složení: Klára Čechová, Karolína Pavelková, Viktor Šnajdr a Šimon Mazur se díky skvělé spolupráci a kreativitě umístil na krásném 2. místě z 25 přihlášených družstev.  Celému týmu patří velká gratulace a poděkování za reprezentaci školy. 

Soutěž „Bridge Builder Game“ je zaměřena na stavbu mostu ze špejlí. Nehodnotí se vzhled, ale poměr mezi váhou mostu a zátěží, kterou snese. Tým: Karel Paš, Šimon Štantejský, Štěpán Žilka a Tomáš Steuer se sice neumístil na stupních vítězů, přesto chlapci předvedli velmi zdařilou konstrukci a také jim patří poděkování. 

Mgr. Vladimíra Juchelková

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov