• Základní školA Slavkov

    CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

Život dětem

   Život dětem je název sbírky, do které se již léta zapojujeme. Dárci obdrží malý upomínkový předmět – kolíček, náramek, záložku nebo magnetku s obrázkem. Finanční prostředky získané prodejem upomínkových předmětů jsou použity pro nemocné, opuštěné a handicapované děti. Akci zrealizovali členové Žákovského parlamentu Barbora Pavelková, Barbora Slavíková a Aleš Harazin, kterým se podařilo prodejem předmětů získat částku 7730 Kč, jež byla zaslána na konto nadačního účtu. Musíme konstatovat, že je to vůbec nejvyšší částka, kterou jsme na nadační účet odesílali. Děkujeme všem, kteří přispěli na dobrou věc. 

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov