• CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA


    Základní školA Slavkov

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021- seznam uchazečů

 

Základní škola a Mateřská škola Slavkov, okres Opava, př.org.

Slezská 316, 747 57 Slavkov

 

Seznam přijatých uchazečů do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

1          6          11         16         21          26

2          7          12         17         22          27

3          8          13         18         23          30

                                                                    4          9          14         19         24 

                                                                    5         10         15         20         25

 

Seznam nepřijatých uchazečů do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

28

29

 

O přijetí vašeho dítěte bylo v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

 

 

 

Slavkov dne 17. dubna 2020                                                                                                                     

 

 

                                                                                                                      Mg. Eva Starečková, ředitelka školy

 
Školský zákon č. 561/2004 Sb., § 183, odst. 2 Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní …školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění… Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená