• CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA


    Základní školA Slavkov

vzdělávací aktivity pro žáky 6. – 8. tříd

Vzdělávací aktivity pro žáky 6. – 8. tříd

 

V souladu s další etapou uvolňování opatření ve školách realizujeme od 8. 6.  vzdělávací aktivity pro žáky 6. – 8. tříd se zaměřením na český jazyk, matematiku a anglický jazyk.

Organizace dobrovolné výuky pro přihlášené žáka je následující:
6.A, 6.B  - výuka probíhá ve dnech 12.6., 15.6.,16.6. (pátek, pondělí, úterý)
7.A, 7.B - výuka probíhá ve dnech 10.6., 11.6., 17.6. (středa, čtvrtek, středa)
8.A, 8.B - výuka probíhá ve dnech 8.6., 9.6., 18.6., 19.6. (pondělí, úterý, čtvrtek, pátek)
Bližší informace byly rozeslány rodičům nahlášených žáků. Nezbytnou podmínkou vstupu do školy je podepsané čestné prohlášení.