• CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA


    Základní školA Slavkov

Výuka 9. tříd

Výuka 9. tříd

 

Vážení rodiče,

v souladu s usnesením vlády č.491 ze dne 30. 4. 2020 je od 11. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Vzdělávací aktivity budou realizovány pouze pro žáky obou 9. tříd, kteří budou vykonávat přijímací zkoušky.

 

Organizace vzdělávacích aktivit:

· Výuka bude probíhat třikrát týdně do doby konání přijímacích zkoušek, konkrétně pondělí, středa, pátek

v době od 8.00 hod. do 10.10 hod. Poté bude ještě vyhrazen čas pro případné osobní konzultace.

8.00 – 9.00 hod. 9.A ČJ 9.B M

9.00 – 9.10 hod. přestávka

9.10 – 10.10 hod. 9.A M 9.B ČJ

Od 10.10 hod. – individuální konzultace s vyučujícími

 

· Obsahem výuky bude učivo z matematiky a českého jazyka, cílem je příprava na přijímací zkoušky.

· Žáci budou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla, se kterými budou důkladně obeznámeni. Každý žák musí mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení. Všichni žáci nosí ve společných prostorách roušky.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a je seznámen s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví (viz. příloha).

Mgr. Eva Starečková

 

Čestné prohlášení zde