• Základní školA Slavkov

    CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

Turnaj v šachu

    Po dvouleté odmlce pořádal Šachový klub TJ Slezan Opava okresní finále přeboru škol v šachu okresu Opava. Turnaj byl rozdělen do dvou kategorií – kategorie A 1. – 5. třída a kategorie B 6. – 9. třída. Hrál se švýcarským systémem na 7 kol, tempem 2x15 min na každého hráče. Letos jsme vyslali do obou kategorií své zástupce a chlapci bojovali s velkým nasazením, které bylo korunováno velkým úspěchem. Družstvo mladších žáků ve složení Petr Hellebrand a Michal Němec ze 4. třídy a Šimon Čech, Matyáš Srnka a Václav Juchelka z 5. třídy vybojovali 1. místo a postup do krajského kola.

   Družstvo starších chlapců ve složení Daniel Plachký, Marek Kubala, Štěpán Orban ze 7. A a Konstantin Stojakovic´ ze 7. B obsadili 3. místo. Krásná umístění jsou dobrým příslibem úspěchu v dalších letech. Některé chlapce tento úspěch motivoval k tomu, aby se opět přihlásili do šachového kroužku na naší škole, kde se mohou dále zlepšovat, což nás velmi potěšilo. Děkujeme chlapcům za vzornou reprezentaci naší školy.

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov