• Základní školA Slavkov

    CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

Souboj čtenářů

    Obrovskou pochvalu si zaslouží 6.B, která se v rámci projektu Rosteme s knihou zúčastnila soutěže „Souboj čtenářů“ určené pouze pro šesté třídy. V únoru odborná komise vybrala pět knih a po pěti kusech je distribuovala do přihlášených škol. Minimální počet čtenářů každé šesté třídy byl tedy 25 žáků - jejich úkolem bylo během dvou měsíců přečíst knihu, udělat si zápis o přečteném, diskutovat o smyslu přečteného se svými spolužáky ve skupince a především v online kole zodpovědět 25 záludných otázek (5 otázek z každé knihy). Porota se ptá na postavy příběhů, důsledky jejich chování i příčiny jejich potíží. Zjišťuje faktické znalosti, které se daly četbou získat, i významy známých slovních spojení. Nejtěžší otázky jsou takové, které nejsou v knize zapsány přímo, ale je možné je přečíst mezi řádky.

    V naší 6.B je jen 18 dětí, nicméně se s úkolem porvali statečně. Během dvouměsíčního čtení, a to během hodin literatury i v odpoledních třídnických hodinách, žáci zodpověděli přes 4000 otázek, které jim vymyslela paní učitelka, aby byli co nejlépe připraveni na online kolo. To proběhlo v pondělí 3.4. a šesťáci obsadili krásné 7. místo z 88 ostatních škol ČR, což je neskutečně skvělý výsledek, byť lehce zkalený tím, že do finále postupuje pouze prvních pět škol - tedy šesťáci obsadili druhé nepostupové místo. Velkou útěchou může být i to, že za sebou zanechali nejen základní školy z celé České republiky, ale i téměř deset víceletých gymnázií. Ještě jednou děkuji všem nejen za skvělou reprezentaci školy, ale především za odhodlanost, vytrvalost a pevnou vůli dotáhnout soutěž do zdárného konce. Velkou devízou, kterou si šesťáci odnesli jsou nejen nesmazatelné zážitky ze čtení, z času stráveného s kamarády nad knížkou, ale především vylepšené čtenářské dovednosti. 

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov