• Základní školA Slavkov

    CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

Slavkovský skřivánek

    Přes šedesát žáků od první do deváté třídy se zúčastnilo školního kola soutěže Slavkovský skřivánek, v rámci které zazněly lidové písně našeho regionu. Soutěž má vždy vysokou úroveň a krásnou atmosféru vytvořenou soutěžícími i posluchači. Do okresního kola jsme vyslali tři připravené zpěváky – Beátu Uhlářovou (5. tř.), Annu Stojaković (8.B) a Jirku Duroně (9.A).

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov