• Základní školA Slavkov

    CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

Školní kolo dějepisné olympiády

Koncem ledna měli zájemci o historii možnost zúčastnit se školního kola dějepisné olympiády. Letošním tématem byla „Šlechta v proměnách času“. Žáci museli prokázat nejen znalosti raně středověké společnosti, tedy období, kdy se šlechta teprve začínala formovat, ale i pozdějších dob. Nechyběl ani vývoj šlechtických sídel od tvrzí přes hrady po pohodlné zámky a letohrádky.  Či jak to na středověkém hradě vypadalo, jakým radovánkám se šlechta oddávala, jaké byly osudy některých významných mužů z řad šlechty. Nebyla opomenuta ani móda a architektura. Se všemi otázkami si nejlépe poradil žák 7. B třídy – Jakub Gregořica s 46 body, druhé místo zaujala Lucie Rýžová z 8. B s 44 body a o třetí místo se dělí Klára Čechová z 8. B a Dorotka Košárková ze 7. B s 43 body. Věříme, že se všem umístěným bude dařit i v kole okresním!

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov