• CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA


    Základní školA Slavkov

Sběr starého papíru

 

SBĚR STARÉHO PAPÍRU

 

ÚTERÝ 13. 10. 2020 13.30 – 16.30

PRO NIŽŠÍ STUPEŇ

 

STŘEDA 14. 10. 2020 13.30 – 16.30

PRO VYŠŠÍ STUPEŇ A MATEŘSKOU ŠKOLU

 

Žákovský parlament při naší základní škole pořádá sběr starého papíru. Netříděný, ale dobře svázaný papír můžete donést či dovézt ke škole. S ohledem na epidemiologická opatření a především z důvodu velmi nízké výkupní ceny starého papíru nebude za odevzdaný papír vyplácena hotovost.

 

Finanční hotovost, kterou obdržíme, zůstane Žákovskému parlamentu a bude rozdělena do jednotlivých tříd podle množství odevzdaného papíru za třídu. MŠ obdrží vybranou částku na vlastní využití.

Vedení obce Slavkov odmění nejlepší třídu volným vstupem do kina.

Věříme, že nás slavkovští občané podpoří.

 

žáci základní školy