• Základní školA Slavkov

    CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

Sběr papíru

 

SBĚR STARÉHO PAPÍRU

 

ÚTERÝ 26. 4. 2022 13.30 – 16.30

PRO NIŽŠÍ STUPEŇ

 

STŘEDA 27. 4. 2022 13.30 – 16.30

PRO VYŠŠÍ STUPEŇ A MATEŘSKOU ŠKOLU

 

Žákovský parlament při naší základní škole pořádá sběr starého papíru. Netříděný, ale dobře svázaný papír můžete donést či dovézt ke škole a zde vám bude vyplacena částka 1 Kč za jeden kg v hotovosti.

Vezměte si prosím s sebou peníze na vrácení,

 ušetříte nám drobné.

 

To, co zůstane Žákovskému parlamentu, bude rozděleno do jednotlivých tříd podle množství odevzdaného papíru za třídu a bude využito na nákup sportovních potřeb a akce dětí. MŠ obdrží vybranou částku na vlastní využití.

Vedení obce Slavkov odmění nejlepší třídu volným vstupem do kina.

Věříme, že nás slavkovští občané podpoří.

 

žáci základní školy

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov